Main menu

Ορισμοί - Συχνές Ερωτήσεις

Ερ. 1: Τι είναι η Δημιουργική Βιομηχανία;

Ως Δημιουργική Βιομηχανία εννοούμε το σύνολο επιχειρήσεις που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά πρότυπα και ασχολούνται  κατά κύριο λόγο με τη διάδοση εμπορεύσιμων πνευματικών αγαθών. Καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι η διαφήμιση ,οι τέχνες, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, η μουσική, το λογισμικό και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την πνευματικότητα και την φαντασία του ανθρώπου γενικότερα. Δεν πρέπει να παραληφθεί πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα δυναμική και αναπτυσσόμενη συνιστώσα της οικονομίας. Είναι το νέο μέσο στρατηγικής ανάπτυξης. Ως υποκατηγορία της Δημιουργικής Βιομηχανίας μπορεί να ληφθεί η πολιτιστική βιομηχανία, διαμορφώνοντας τον όρο Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία.

Ερ. 2: Ποια είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά της;

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Δημιουργικής / Πολιτιστικής Βιομηχανίας, σχετίζονται με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγουν και μπορούν να προσφέρουν στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόκειται για σύμβολα και προστατεύονται από νόμους που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία.[ π.χ ένας ζωγραφικός πίνακας, ένα σενάριο και άλλα]. Καθώς διανύουμε την εποχή της τεχνολογικής ανάπτυξης με το διαδίκτυο να κυριαρχεί παντού, θα πρέπει να επισημανθεί πως η Δημιουργική \ Πολιτιστική βιομηχανία άλλαξε τους τρόπους παραγωγής  και διανομής των συμβολικών αγαθών και αναδιαμόρφωσε πλήρως τη ζήτηση για αυτά τα αγαθά.

Ερ. 3: Υπάρχει κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Δημιουργική Βιομηχανία;

Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 20202 παρουσιάζει το Πρόγραμμα "Creative Europe" για την υποστήριξη του πολιτισμού και οπτικοακουστικού τομέα. http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων Culture και Media. Το νέο αυτό Πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,46 δις €.

Ερ. 4: Γιατί να ασχοληθούμε με την Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία;

Η ενασχόληση με τη Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, έχει πολλά οφέλη, εφόσον τα δεδομένα οικονομικά και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά της Ευρώπης και της Ελλάδας έχουν πλέον αλλάξει. Θα υπάρξει μείωση της ανεργίας, καθώς θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον θα υπάρξει ευκολία πρόσβασης των χαμηλότερων κοινωνικά στρωμάτων σε καλλιτεχνικά δρώμενα. Θα αναπτυχθεί περαιτέρω η αγορά με την κατανάλωση συμβολικών αγαθών. Η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης μόνο όφελος έχει.

Ερ. 5: Μπορεί στην Ελλάδα να θεωρηθεί εμπορεύσιμος ο πολιτισμός;

Στην Ελλάδα πάντα υπήρχε η μεγάλη ανάγκη προβολής των πολιτιστικών αγαθών, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον τουρισμό, τη Βαριά Βιομηχανία της χώρας. Ο πολιτισμός λοιπόν μπορεί να γίνει εμπορεύσιμος δίνοντας ώθηση στη Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία.

Ερ. 6: Που συμβάλλει η Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία;

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης η Δημιουργική και η Πολιτιστική βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα. Αρχικά,  θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στα διάφορα κοινωνικά στρώματα, καθώς θα υπάρξει προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου με πλήρη σεβασμό της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Οι Δημιουργικές βιομηχανίες διαδραματίζουν ήδη έναν κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική και στην ανταγωνιστικότητα. Επιπρόσθετα,  θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη με καινοτόμες προτάσεις και θα επιτρέψουν τη συμμετοχή πλήρως στα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Ερ. 7: Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οδηγούν σε ανάπτυξη  με την Δημιουργική και  Πολιτιστική Βιομηχανία;

Η ύπαρξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων είναι ένας βασικός παράγοντας, εφόσον όλες οι καινοτόμες ιδέες και οι έρευνες πραγματοποιούνται σε αυτά τα πνευματικά κέντρα. Ακόμα, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μέσω της Δημιουργικής και της Πολιτιστικής Βιομηχανίας η γνώση στις ψηφιακές τεχνολογίες και δημιουργήματα. Δεδομένη είναι και η συνεργασία φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών. Τέλος, η ύπαρξη χώρων με ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον, επικουρούν σημαντικά, εξάλλου η Ελλάδα, από άκρη σε άκρη, διαθέτει χώρους με μοναδικό πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Ερ. 8: Που κυμαίνεται η ανάπτυξη Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα;

Με μετρήσεις την τελευταία πενταετία, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα μόνο το 0,5 τοις εκατό του ενεργού πληθυσμού ασχολείται εντατικά με την Δημιουργική και τη Πολιτιστική Βιομηχανία. Βέβαια το ποσοστό αυτό, είναι πάρα πολύ μικρό με άλλες ευρωπαίκες χώρες. Στη Γερμανία για παράδειγμα, έχουν ετήσια έσοδα 126 δις ευρώ από την Δημιουργική και την Πολιτιστική Βιομηχανία.
Η Ελλάδα λοιπόν, μπορεί και σε αυτόν τον τομέα να συμβάλλει τα μέγιστα.

Ερ. 9: Που κυμαίνεται η ανάπτυξη Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα;

Υπάρχουν ορισμένες κινητήριες δυνάμεις που συνδράμουν στην ενασχόληση των νέων με την Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία. Αυτές είναι δυνάμεις της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Είναι η τεχνολογία, η απόκτηση εμπειριών και ο τουρισμός, δηλαδή η βαριά βιομηχανία της χώρας.

 

Last modified onΠέμπτη, 29 Οκτώβριος 2015 12:24
back to top

footer